• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

GIS

GIS- Vranjska Banja - Geotermalni resursi - Termalne bušotine, konzum zone, toplovod

GIS Vranje GeoPortal objavljuje prostorne podatake u grupi

 

TERMALNA VODA

 

Ovaj set podataka sadrži sledeće slojeve:

,,Toplotni konzum, Trasa toplovoda, Objekti priključenja, Lokacije bušotina.”

Izvor podataka je važeći planski dokument, Druga izmena i dopuna Plana generalne regulacije Vranjske Banje (,,Službeni glasnik grada Vranja'' broj 1/2021).

Grupa ,,Infrastrukturni koridor” pruža uvid u položaj koridora magistralnih infrastrukturnih sistema na području grada Vranja i njihove pojaseve zaštite.

Grupa ,,RGZ slojevi” pruža uvid u podatke iz katastra nepokretnosti: granice katastarskih opština na teritoriji grada Vranja, katastarske parcele, objekte, ulice i kućne brojeve.

 

Tematskoj karti možete pristupiti na adresi:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1561


GIS

PRETRAGA DOKUMENATA

Dozvoljena su samo slova, brojevi i crtice.