• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

GIS

GIS- PGR Vranjska Banja - Druga izmena i dopuna PGR Vranjske Banje

GIS Vranje GeoPortal objavljuje prostorne podatake u grupi

 

P G R Vranjska Banja

 

Ovaj set podataka sadrži sledeće slojeve:

“Granica Plana, Namena, Ograničenje urbanog razvoja, Regulacija, Vodno zemljište.”

Izvor podataka je važeći planski dokument, Plan generalne regulacije Vranjske Banje ("Službeni glasnik grada Vranja",broj 4/2013, 6/2013), Izmene i dopune plana generalne regulacije Vranjske Banje ("Službeni glasnik grada Vranja",broj 24/2018), Druga izmena i dopuna Plana generalne regulacije Vranjske Banje ("Službeni glasnik grada Vranja",broj 1/2021).

 

Grupa “Infrastrukturni koridor” pruža uvid u položaj koridora magistralnih infrastrukturnih sistema na području grada Vranja i njihove pojaseve zaštite.

Grupa “RGZ slojevi” pruža uvid u podatke iz katastra nepokretnosti: granice katastarskih opština na teritoriji grada Vranja, katastarske parcele, objekte, ulice i kućne brojeve.

 

Tematskoj karti možete pristupiti na adresi:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1472


GIS

PRETRAGA DOKUMENATA

Dozvoljena su samo slova, brojevi i crtice.