• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

GIS

GIS- Digitalna turistička mapa – Grad Vranje

GIS Vranje GeoPortal objavljuje Digitalnu turističku mapu Vranja. Cilj je kreiranje kvalitetnog digitalnog vodiča koji će doprineti boljoj turističkoj informisanosti kako turista koji dolaze u grad, tako i lokalnog stanovništva.

Mapa sadrži 186 entiteta od značaja za razvoj turizma grada - turističke lokalitete za posetu u okviru kojih su obeležene razvijene, afirmisane ali i potencijalne turističke vrednosti Vranja, kao i entitete za pružanje korisno-servisnih informacija turistima.

Mapirani su objekti koji su otvoreni za posetu turista, reprezentativni objekti grada, ali i potencijalni resursi koji čine osnovu za razvoj pre svega kulturnog turizma Vranja, ali i za razvoj turizma specifičnih interesovanja zahvaljujući postojanju živopisnih predela netaknute prirode vranjskog kraja.

Bitan sloj u okviru mape pripada i ugostiteljskim objektima za ishranu i piće, s obzirom na bogato gastronomsko nasleđe grada i prepoznatljive specijalitete.

Tematskoj karti možete pristupiti na adresi:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1744


GIS

PRETRAGA DOKUMENATA

Dozvoljena su samo slova, brojevi i crtice.