• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

GIS

GIS - PGR ZONE2 - Šapranački rid


GIS Vranje GeoPortal objavljuje prostorne podatake u grupi 
                                                    P G R ZONE 2

Ovaj set podataka sadrži sledeće slojeve:
“Granice PRG - ova za celo grđ. područje, Granica Plana, Namena, Ograničenje urbanog razvoja, Spratnost, Regulacija, Građevinska linija, Vodno zemljište, Putna mreža.” Izvor podataka je važeći planski dokument, Plan generalne regulacije Zone 2 u Vranju, (“Službeni glasnik grada Vranja”, broj 33/2011) i Izmene i dopune plana generalne regulacije Zone 2 u Vranju - Šapranički rid ("Službeni glasnik grada Vranja'' broj 26/2021).

Grupa “RGZ slojevi” pruža uvid u podatke iz katastra nepokretnosti: granice katastarskih opština na teritoriju grada Vranja, katastarske parcele, objekte, ulice i kućne brojeve.

Tematskoj karti možete pristupiti na adresi:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1298
 


GIS

PRETRAGA DOKUMENATA

Dozvoljena su samo slova, brojevi i crtice.