• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

GIS

GIS- PGR ZONE 5 – Gornja Čaršija - Raška

GIS Vranje GeoPortal objavljuje prostorne podatake u grupi

P G R ZONE5

 

Ovaj set podataka sadrži sledeće slojeve:

“Granice PRG-ova za celo građevinsko područje, Granica Plana, Namena, Ograničenje urbanog razvoja, Spratnost, Regulacija, Građevinska linija, Vodno zemljište.”

Izvor podataka je važeći planski dokument, Plan generalne regulacije Zone 5 u Vranju ("Službeni glasnik grada Vranja'', broj 4/2013 i 6/2013) i Izmene i dopune plana generalne regulacije Zone  5 - Gornja Čaršija – Raška ("Službeni glasnik grada Vranja'', broj 32/2022).

 

Grupa “Infrastrukturni koridor” pruža uvid u položaj koridora magistralnih infrastrukturnih sistema na području grada Vranja i njihove pojaseve zaštite.

Grupa “RGZ slojevi” pruža uvid u podatke iz katastra nepokretnosti: granice katastarskih opština na teritoriji grada Vranja, katastarske parcele, objekte, ulice i kućne brojeve.

 

Tematskoj karti možete pristupiti na adresi:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1428

 


GIS

PRETRAGA DOKUMENATA

Dozvoljena su samo slova, brojevi i crtice.