• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

GIS

GIS - PGR ZONE1 - Centralna zona

GIS Vranje GeoPortal objavljuje prostorne podatake u grupi 
                                                       P G R ZONE1

Ovaj set podataka sadrži sledeće slojeve:
“Granice PRG- ova za celo grđ. područje, Granica Plana, Namena, Ograničenje urbanog razvoja, Spratnost, Regulacija, Građevinska linija, Vodno zemljište, Putna mreža.” Izvor podataka je važeći planski dokument, Plan generalne regulacije Zone 1 u Vranju – Centralna zona ("Službeni glasnik grada Vranja'' broj 40/2020).

Grupa “RGZ slojevi” pruža uvid u podatke iz katastra nepokretnosti: granice katastarskih opština na teritoriji grada Vranja, katastarske parcele, objekte, ulice i kućne brojeve.

Tematskoj karti možete pristupiti na adresi:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1258
 


GIS

PRETRAGA DOKUMENATA

Dozvoljena su samo slova, brojevi i crtice.