• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

GIS

GIS – Prostorni plan Grada Vranja (seoska naselja Ristovac, Zlatokop, Bresnica, Golemo Selo, Gornji Vrtogoš, Barelić i Viševce)

GIS Vranje GeoPortal objavljuje prostorne podatake u grupi


                                       PROSTORNI PLAN

Novi sloj pruža uvid u namenu prostora u obuhvatu Prostornog plana, uređajne osnove za seoska naselja Gornji Vrtogoš, Zlatokop, Golemo Selo, Bresnica, Ristovac i Barelić-Viševce, kao i planiranu regulaciju u okviru navedenih seoskih naselja. Grupa “Infrastrukturni koridor” pruža uvid u položaj koridora magistralnih infrastrukturnih sistema na području grada Vranja. Grupa “RGZ slojevi” pruža uvid u podatke iz katastra nepokretnosti: granice katastarskih opština na teritoriju grada Vranja, katastarske parcele, objekte, ulice I kućne brojeve.
Tematskoj karti možete pristupiti na adresi: 

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1216


GIS

PRETRAGA DOKUMENATA

Dozvoljena su samo slova, brojevi i crtice.