• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

GIS

GIS- PGR ZONE 4

GIS Vranje GeoPortal objavljuje prostorne podatake u grupi

 

P G R ZONE4

 

Ovaj set podataka sadrži sledeće slojeve:

“Granice PRG-ova za celo građevinsko područje, Granica Plana, Namena, Ograničenje urbanog razvoja, Spratnost, Regulacija, Građevinska linija, Vodno zemljište, Putna mreža.”

Izvor podataka je važeći planski dokument, Plan generalne regulacije Zone 4 u Vranju ("Službeni glasnik grada Vranja",broj 6/2015 i 3/2016).

 

Grupa “RGZ slojevi” pruža uvid u podatke iz katastra nepokretnosti: granice katastarskih opština na teritoriji grada Vranja, katastarske parcele, objekte, ulice i kućne brojeve.

 

Tematskoj karti možete pristupiti na adresi:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1345


GIS

PRETRAGA DOKUMENATA

Dozvoljena su samo slova, brojevi i crtice.