• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

GIS

GIS - Vranjogorje - Verski turizam i program obilaska lokaliteta

Putem GIS Vranje GeoPortala možete lako pretraživati i pregledavati prostorne podatke o verskom objektima na teritoriji grada. Njihovim mapiranjem ali i povezivanjem, formirane su ture koje predstavljaju osnovu za razvoj verskog turizma Vranja, kao područja sa velikom koncentracijom crkvi, manastira, crkvišta i manastirišta. Tematska karta takođe promoviše mesto koje je posebno naznačeno na karti kao Vranjogorje.

Pored naziva i narativnih opisa objekata koji su preuzeti sa zvaničnog sajta Eparhije vranjske, karta sadrži i servisne informacije o pristupačnosti lokaliteta, koje se odnose na vrstu i orjentacionu širinu puta, kao i poziciju lokaliteta u granicama katastarskih opština.

Grupa “RGZ slojevi” pruža uvid u podatke iz katastra nepokretnosti: granice katastarskih opština na teritoriji grada Vranja, katastarske parcele, objekte, ulice i kućne brojeve.

Tematskoj karti možete pristupiti na adresi:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1732


GIS

PRETRAGA DOKUMENATA

Dozvoljena su samo slova, brojevi i crtice.