• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

GIS

GIS- „Poseti Vranje“ - Kulturni turizam i manifestacije grada

GIS Vranje GeoPortal objavljuje prostorne podatake:

  • u grupi KULTURNI TURIZAM

Ovaj set podataka sadrži Program obilaska pešačke kulturne rute sa informacijama o Ambijentalnim celinama kulturne rute, smernicama kretanja, početnoj i krajnjoj tački (sa opisom programa obilaska) i lokaciju TIC - turističkog informativnog centra;

  • u grupi MANIFESTACIJEGRADA

Ovaj set podataka sadrži informacije o tradicionalnim manifestacijama na nivou grada - opis manifestacije, lokaciju na kojoj se održava, periodu njenog održavanja i foto dokumentaciju svake manifestacije.

Grupa “RGZ slojevi” pruža uvid u podatke iz katastra nepokretnosti: granice katastarskih opština na teritoriji grada Vranja, katastarske parcele, objekte, ulice i kućne brojeve.

Tematskoj karti možete pristupiti na adresi:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1740


GIS

PRETRAGA DOKUMENATA

Dozvoljena su samo slova, brojevi i crtice.