• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

GIS

GIS - Obnovljivi izvori energije - OIE (Potencijalne lokacije-solarne elektrane-vetroelektrane-biomasa)

Grad Vranje prepoznat je kao perspektivno područje za korišćenje energije vetra i sunca, o čemu svedoče već tri inicijative za realizaciju projekata izgradnje vetroelektrana i još toliko za realizaciju projekata izgradnje solarnih elektrana. U cilju razvoja što većeg broja investicija, GIS Vranje GeoPortal pruža vizualizaciju postojeće elektroenergetske infrastrukture na teritoriji lokalne samouprave, u grupi „Elektroenergetska infrastruktura“, kao neophodan preduslov izgradnje objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i predviđanje njihovog priključenja na prenosnu mrežu, odgovarajućeg kapaciteta.

U grupi „Elektroenergetska infrastruktura“ mapirane su postojeće TS-trafostanice na teritoriji grada, trase i zaštitni pojasevi dalekovoda.

Sloj „Potencijalne lokacije koje Grad nudi investitorima“ odnose se na lokacije poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini pogodne za korišćenje u nepoljoprivredne svrhe, odnosno obnovljive izvore energije.

Tematskoj karti možete pristupiti na adresi:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/2972


GIS

PRETRAGA DOKUMENATA

Dozvoljena su samo slova, brojevi i crtice.