• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

GIS

GIS- Bunuševačko groblje - Raspored parcela i grobnih mesta na njima

Putem GIS Vranje GeoPortala možete pretraživati, pregledavati i preuzimati prostorne podatke JKP “Komrad” Vranje o sahranjenim licima na Bunuševačkom groblju. Lakom pretragom imena ili prezimena sahranjenog lica 1, sahranjenog lica 2, sahranjenog lica 3 ili zakupca grobne parcele, lociraćete traženo lice.

Tematskoj karti Bunuševačko groblje možete pristupiti na adresi:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/843


GIS

PRETRAGA DOKUMENATA

Dozvoljena su samo slova, brojevi i crtice.