• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

GIS

GIS - Jedinstveno zoniranje Grada Vranja – (Zone za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu)

GIS Vranje GeoPortal objavljuje prostorne podatake u grupi

 

ZONE POREZA

 

Ovaj set podataka sadrži sledeće slojeve:

“I - zona,II - zona, III – zona, IV - zona, V - zona, VI - zona.”

Podela teritorije Grada Vranja na 6 zona utvrđena je prema komunalnoj opremljenosti, opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima grada, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju.

Slojevi pružaju uvid u zone za utvrđivanje poreza na imovinu, gradske opštine Vranje i gradske opštine Vranjska Banja, sa prosečnim cenama nepokretnosti po m2 za tekuću godinu.

 

Grupa “RGZ slojevi” pruža uvid u podatke iz katastra nepokretnosti: granice katastarskih opština na teritoriji grada Vranja, katastarske parcele, objekte, ulice i kućne brojeve.

 

Tematskoj karti možete pristupiti na adresi:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1023


GIS

PRETRAGA DOKUMENATA

Dozvoljena su samo slova, brojevi i crtice.