• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

GIS

GIS - Planska razrada (Planski obuhvati i sprovođenje planova)

GIS Vranje GeoPortal objavljuje prostorne podatake u grupi 
                                          GRANICE-SPROVOĐENjE
Novi sloj pruža uvid u Planske obuhvate važećih planova, smernice za sprovođenje planske dokumentacije uz obavezu izrade planova generalne, detaljne regulacije i urbanističkih projekata i granice planova za koje je doneta odluka o izradi ili su u fazi ranog javnog uvida.

Grupa “RGZ slojevi” pruža uvid u podatke iz katastra nepokretnosti: granice katastarskih opština na teritoriju grada Vranja, katastarske parcele, objekte, ulice i kućne brojeve.

Tematskoj karti možete pristupiti na adresi:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1060


GIS

PRETRAGA DOKUMENATA

Dozvoljena su samo slova, brojevi i crtice.