• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

GIS

GIS –BUNUŠEVAC (Privredno-radna zona)

GIS Vranje GeoPortal objavljuje prostorne podatake u grupi

PDR BUNUŠEVAC – BUNUŠEVAC 2 - BUNUŠEVAC 3 - BUNUŠEVAC 4

Ovaj set podataka sadrži sledeće slojeve:

Granicu obuhvata, Namenu, Infrastrukturu (planiranu), Infrastrukturne objekte (planirane), Regulaciju, Građevinsku liniju i presek saobraćajnica, Putnu mrežu.

Izvor podataka su važeći planski dokumenti: Izmene i dopune Plana detaljne regulacije privredno radne zone „Bunuševac“ u Vranju (''Službeni glasnik grada Vranja'' broj 5/2019), Izmene i dopune Plana detaljne regulacije privredno radne zone Bunuševac 2 u Vranju (''Službeni glasnik grada Vranja'' broj 27/2017), Plan detaljne regulacije privredno radne zone Bunuševac 3 u Vranju (''Službeni glasnik grada Vranja'' broj 35/2016), Plan detaljne regulacije privredno radne zone Bunuševac 4 u Vranju (''Službeni glasnik grada Vranja'' broj 15/2018).

U grupi „Vodoprivredna infrastruktura“ mapirane su postojeće trase vodovodne mreže, fekalne i atmosferske kanalizacije.

U grupi „Elektroenergetska infrastruktura“ mapirane su postojeće TS-trafostanice na teritoriji grada, trase i zaštitni pojasevi dalekovoda.

Grupa ,,RGZ slojevi” pruža uvid u podatke iz katastra nepokretnosti: granice katastarskih opština na teritoriji grada Vranja, katastarske parcele, objekte, ulice i kućne brojeve.

Tematskoj karti možete pristupiti na adresi:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/3059


GIS

PRETRAGA DOKUMENATA

Dozvoljena su samo slova, brojevi i crtice.