• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

ГИС

ГИС- Културно наслеђе и амбијенталне целине - Заштита културних добара (Врање - Врањска Бања)

Простор Града Врања садржи богато градитељско наслеђе. Оно сведочи о значајним дометима становништва овог дела земље не само у области градитељства већ и у културном, историјском и економском смислу. Очување непокретних културних добара, као вишеслојне историјске и културне баштине заузима посебно место у развојним перспективама, а мере њихове заштите се уграђују у просторно-планску документацију.

Просторним подацима у оквиру тематске карте„ Културно наслеђе“ можете приступити на адреси:https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1748


ГИС

ПРЕТРАГА ДОКУМЕНАТА

Дозвољена су само слова, бројеви и цртице.