• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

ГИС

ГИС - Врањогорје - Верски туризам и програм обиласка локалитета

Путем ГИС Врање ГеоПортала можете лако претраживати и прегледавати просторне податке о верском објектима на територији града. Њиховим мапирањем али и повезивањем, формиране су туре које представљају основу за развој верског туризма Врања, као подручја са великом концентрацијом цркви, манастира, црквишта и манастиришта. Тематска карта такође промовише место које је посебно назначено на карти као Врањогорје.

Поред назива и наративних описа објеката који су преузети са званичног сајта Епархије врањске, карта садржи и сервисне информације о приступачности локалитета, које се односе на врсту и орјентациону ширину пута, као и позицију локалитета у границама катастарских општина.

Група “РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територији града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1732


ГИС

ПРЕТРАГА ДОКУМЕНАТА

Дозвољена су само слова, бројеви и цртице.