• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

ГИС

ГИС - Катастар дивљих депонија (Град Врање)

ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податке Катастар дивљих депонија. У 2023. години, на територији града Врања, идентификоване су 103 локације, од тога 102 дивље депоније и 1 несанитарна депонија – сметлиште. Процењене површине и количине депонованог отпада на сметлиштима, које су евидентиране теренским обиласком, као и основни подаци о самом сметлишту, дати су за сваку локацију засебно и поткрепљени фото документацијом.

Група “РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територији града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

Тематској карти можете приступити на адреси: https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/2232


ГИС

ПРЕТРАГА ДОКУМЕНАТА

Дозвољена су само слова, бројеви и цртице.