• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

ГИС

ГИС- Врањска Бања - Геотермални ресурси - Термалне бушотине, конзум зоне, топловод

ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податаке у групи

 

ТЕРМАЛНА ВОДА

 

Овај сет података садржи следеће слојеве:

,,Топлотни конзум, Траса топловода, Објекти прикључења, Локације бушотина.”

Извор података је важећи плански документ, Друга измена и допуна Плана генералне регулације Врањске Бање (,,Службени гласник града Врања'' број 1/2021).

Група ,,Инфраструктурни коридор” пружа увид у положај коридора магистралних инфраструктурних система на подручју града Врања и њихове појасеве заштите.

Група ,,РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територији града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

 

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1561


ГИС

ПРЕТРАГА ДОКУМЕНАТА

Дозвољена су само слова, бројеви и цртице.