• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

ГИС

ГИС-МЕТЕРИС ВРАЊЕ - Регионални центар за управљање отпадом

ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податаке у групи

 

ДЕПОНИЈА МЕТЕРИС

 

Овај сет података садржи информације о планираном комплексу Регионалног центра за управљање отпадом са територије града Врања и општина Пчињског округа: Бујановац, Прешево, Трговиште, Владичин Хан, Сурдулица и Босилеград.

Нови слојеви су: “Граница обухвата”, “Планирана намена површина”, “Урбане целине”, “Инфраструктура”, “Инфраструктурни објекти”. Слојеви пружају увид у границу Плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом „МЕТЕРИС ВРАЊЕ“, претежну намену простора, поделу простора на урбане целине и инфраструктуру на предметном подручју.

Група “РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територији града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

 

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1005


ГИС

ПРЕТРАГА ДОКУМЕНАТА

Дозвољена су само слова, бројеви и цртице.