• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

ГИС

ГИС- „Посети Врање“ - Културни туризам и манифестације града

ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податаке:

  • у групи КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ

Овај сет података садржи Програм обиласка пешачке културне руте са информацијама о Амбијенталним целинама културне руте, смерницама кретања, почетној и крајњој тачки (са описом програма обиласка) и локацију ТИЦ - туристичког информативног центра;

  • у групи МАНИФЕСТАЦИЈЕГРАДА

Овај сет података садржи информације о традиционалним манифестацијама на нивоу града - опис манифестације, локацију на којој се одржава, периоду њеног одржавања и фото документацију сваке манифестације.

Група “РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територији града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1740


ГИС

ПРЕТРАГА ДОКУМЕНАТА

Дозвољена су само слова, бројеви и цртице.