• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

ГИС

ГИС - Обновљиви извори енергије - ОИЕ (Потенцијалне локације-соларне електране-ветроелектране-биомаса)

Град Врање препознат је као перспективно подручје за коришћење енергије ветра и сунца, о чему сведоче већ три иницијативе за реализацију пројеката изградње ветроелектрана и још толико за реализацију пројеката изградње соларних електрана. У циљу развоја што већег броја инвестиција, ГИС Врање ГеоПортал пружа визуализацију постојеће електроенергетске инфраструктуре на територији локалне самоуправе, у групи „Електроенергетска инфраструктура“, као неопходан предуслов изградње објеката за производњу електричне енергије из обновљивих извора и предвиђање њиховог прикључењa на преносну мрежу, одговарајућег капацитета.

У групи „Електроенергетска инфраструктура“ мапиране су постојеће ТС-трафостанице на територији града, трасе и заштитни појасеви далековода.

Слој „Потенцијалне локације које Град нуди инвеститорима“ односе се на локације пољопривредног земљишта у државној својини погодне за коришћење у непољопривредне сврхе, односно обновљиве изворе енергије.

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/2972


ГИС

ПРЕТРАГА ДОКУМЕНАТА

Дозвољена су само слова, бројеви и цртице.