• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Грађевинске дозволе

Број предмета: ROP-VRE-41365-CPA-3/2024

Датум објављивања: 11. март 2024.

Статус: мења се

Број предмета: ROP-VRE-12205-CPI-7/2023

Датум објављивања: 26. децембар 2023.

Статус: издаје се