• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Локацијски услови

Број предмета: ROP-VRE-22285-TECCORO-4/2024

Датум објављивања: 2. јул 2024.

Статус: исправка