• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Грађевинске дозволе

Број предмета: ROP-VRE-10681-CPI-7/2023

Датум објављивања: 20. октобар 2023.

Статус: одбацује се