• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Građevinske dozvole

Broj predmeta: ROP-VRE-41365-CPA-3/2024

Datum objavljivanja: 11. mart 2024.

Status: menja se

Broj predmeta: ROP-VRE-12205-CPI-7/2023

Datum objavljivanja: 26. decembar 2023.

Status: izdaje se