• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Одељење за заjедничке послове

Одељење за заjедничке послове обавља стручне и организационе послове коjи се односе на: коришћење и текуће и инвестиционо одржавање зграда и службених просториjа, противпожарно и физичко обезбеђивања обjекта, опреме, запослених и грађана у просториjама Градске управе, одржавање хигиjене, пружање угоститељских услуга, коришћење и одржавање телефонских уређаjа и опреме за надгледање обjекта, одржавање и коришћење возила Градске управе и превоз запослених и других лица за потребе града; копирање и умножавање писаног материjала о одржавање опреме.

На основу посебног уговора Градске управе и заинтересованог лица служба може обављати послове из свог делокруга и за потребе других органа и организациjа.

Одељење обавља и друге послове за потребе Града.

 

Руководилац: Небоjша Живковић
тел:  017/402 353
E-mail: nebojsa.zivkovic@vranje.org.rs

 


Службе и Одељења