• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Решења за изградњу

Број предмета: ROP-VRE-2639-ISAWA-4/2022

Датум објављивања: 19. децембар 2022.

Статус: издаје се