• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Rešenja za izgradnju

Broj predmeta: ROP-VRE-32307-CPI-2/2022

Datum objavljivanja: 28. decembar 2022.

Status: odbacuje se

Broj predmeta: ROP-VRE-40564-ISAW-1/2022

Datum objavljivanja: 28. decembar 2022.

Status: odbacuje se

Broj predmeta: ROP-VRE-40342-ISAW-1/2022

Datum objavljivanja: 20. decembar 2022.

Status: odbacuje se

Broj predmeta: ROP-VRE-2639-ISAWA-4/2022

Datum objavljivanja: 19. decembar 2022.

Status: izdaje se