• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Матичне књиге

Заказивање венчања

Заказивање венчања и закључење брака

Градска управа града Врања
Одељење: Одељење за општу управу

 

Потребна документација уколико су оба будућа супружника држављани РепубликеСрбије:

-Важеће личне карте будућих супружника

-Доказ о уплаћеној такси

-Доказ о плаћеној услузи за излазак службеног лица на терен ради закључења брака

-За лица која су била у браку доказ о престанку брака

 

Потребна документација уколико је један од супружника страни држављанин:

за држављанина РепубликеСрбије:

-Важећа лична карта

-Доказ о уплаћеној такси

 

за страног држављанина:

-Извод из матичне књигерођених на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача

-Уверење о слободном брачном стању легализовано и преведено од стране овлашћеног судског тумача

-Важећи пасош страног држављанина

 

Напомена везана за документацију: Документа се предајуу оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци.Предата документација се задржава.

Заказивање термина венчања: сваког радног дана од 07.30 до 15:00 часова, у  Услужном центру шалтер број 9.За заказивање термина венчања потребно је присуство будућих супружника са својим личним картама. Накнаде за закључење брака наплаћују се сходно Одлуци о накнадама за услуге које пружа Градска управа Врање тарифни бројеви  1. ( 300 динара) и 14 . ( 890, 1770 или 9500 динара). Износи накнада приказани су у укупном износу


За венчања у седишту матичног подручја у радно време( општинска сала за венчања):

-Градска накнада: 1190,00 дин.

-Уплатни рачун: 840-742341843-24

-Број модела: 97

-Позив на број: 47-114

 

За венчања у седишту матичног подручја ванрадног времена ( општинска сала за венчања):

-Градска накнада :2070,00 дин.

-Уплатни рачун: 840-742341843-24

-Број модела: 97

-Позив на број: 47-114

 

За венчања ван седишта матичног подручја, али искључиво на територији града Врања:

-Градска накнада: 9800,00 дин.

-Уплатни рачун: 840-742341843-24

-Број модела: 97

-Позив на број: 47-114

 

Радно време са странкама: радним даном од 07:30 до 15:30 часова, шалтер број 9, Услужни центар.

Напомена:
Уколико је један од будућих супружника страни држављанин који не говори српски језик, обавезно је присуство овлашћеног судског тумача само на дан венчања.