• Grad Vranje
 • ГРАД ВРАЊЕ

  Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Матичне књиге

Како наручити документа?

 • Град Врање омогућио је грађанима коjи су уписани у матичне књиге за матична подручjа Врање, Косовска Каменица, Гњилане, Витина, Ново Брдо, да путем интернета наруче и на кућну адресу добиjу изводе и уверења из матичних књига.

   

  НАПОМЕНА ЗА НАРУЧИОЦА

  o    Подаци за лице се попуњаваjу из личне карте.

  o   У случаjу одбиjања захтева, бићете контактирани телефоном или е-поштом.

  o    Свака злоупотреба ове услуге jе законом кажњива.

  o  Изводи и уверења се шаљу препорученом поштом, након приспеле потврде о уплати одговараjућих такси.    

   

  Захтеве и потврде о уплати такси и накнада можете послати:

  o     Препорученом поштом, на адресу:

  Град Врање, Градска управа, Матична служба Врање (за општине са териториjе Косова и Метохиjе навести „Матична служба КиМ)

  Ул. Краља Милана бр.1, 17500 Врање

  o     Скенирати и послати на е-адресу:

  1. за матично подручjе Врање : maticar@vranje.org.rs.

  2. за матично подручjе Косовске Каменице, Гњилане, Витина, Ново Брдо : maticargl@vranje.rs

   

  o Изводи и уверења се шаљу препорученом поштом, након приспеле потврде о уплати одговараjућих такси.

  o   Рок за решавање поднетих захтева је до 15 дана.

  o   Обавезно изаберите начин испоруке траженог документа - Вредносно писмо

   

  ~Уплата Републичке таксе на жиро рачун:

  840-742221843-57, модел 97, позив на броj 47-114: сврха републичка такса; прималац буџет Р.Србиjе

  Износ за извод из МКР, МКВ, МКУ jе 520,00 динара

  Износ за међународни извод из МКР, МКВ, МКУ jе 870,00 динара

  Износ за уверење о држављанству jе 940,00 динара

  Износ за уверење о слободном брачном стању jе 1420,00 динара

   

  ~Уплата градске накнаде за поднесак у износу од 345,00 динара на жиро рачун:

  840-742341843-24, модел 97, позив на броj 47-114:сврха градска накнада; прималац буџет Града Врања

   

  Сваки поднети захтев за личне потребе, здравствену књижицу или радни однос: 345,00 на рачун градске накнаде

  - Потребни подаци за подношење захтева за издавање извода из МК (рођених, венчаних, умрлих) и издавање уверења из МК држављана

  Молимо Вас да обавезно попуните рубрику Сврха издавања.

  Уколико наручуjете више од jедног извода или уверења у делу Напомена наруџбенице наведите да на адресу истог наручиоца треба послати више докумената (наведите и коjа су документа у питању и на чиjе име гласе) што ће смањити укупну цену наруџбе (плаћа се поштарина само на jедну пошиљку). Сваки поjединачни документ подлеже плаћању таксе, осим ако не постоjи основ за ослобађање.

   

  ИНФОРМАЦИJЕ:

  017/ 402-371 - За матичну службу Града Врања

  017/ 405-953, 405-878, 405-876, 405-877 - За матичне службе: Гњилане, Ново Брдо, Кос. Каменица и Витина.

  ***Уз захтев је потребно приложити и попуњену  изјаву о сагласности за прикупљање и обраду података о личности