• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Јавна предузећа

Водовод

Основна делатност предузећа jе производња и дистрибуциjа воде и одвођење отпадних вода.

Структура
Пословодни орган

  • Сектор за опште, правне и кадровске послове
  • Финансиjско-комерциjални сектор
  • Сектор за комерциjалне послове
  • Технички сектор

 

Адреса: Београдска 63
Телефон:017/421-601
Е-маил: vodovodvranje@vodovodvranje.rs

Саjт: www.vodovodvranje.rs