• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Јавна предузећа

Урбанизам и изградња града Врања

Jавно предузеће ,,Урбанизам и изградња града Врања" се бави израдом просторних и урбанистичких планова, израдом урбанистичко-техничке документациjе и техничке документациjе, проjектовањем грађевинских обjеката, инжењерингом, осталим архитектонским и инжењерским активностима и техничким саветима, вршењем стручног надзора, вршењем послова техничког прегледа обjеката и израдом енергетског пасоша, као и обезбеђивањем jавног осветљења, управљањем општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима коjи не припадаjу државним путевима I и II реда. 

 

Телефон:017/422-742, 404-275
Е-маил:info@urbanizamvr.rs

Саjт: www.urbanizamvr.rs