• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

28. фебруар 2022.

Завршена седница Градског већа

На 80. седници Градског већа коjом jе председавао градоначелник др Слободан Миленковић, између осталог разматрани су и усвоjени Посебни Програми намирења поверилаца у ликвидационом поступку  jавних предузећа „Дирекциjа за развоj и изградњу града Врања’’ у ликвидациjи и „Скиjалиште Бесна Кобила Врање'' у ликвидациjи. Већници су разматрали и усвоjили и Нацрт Плана рада Градског штаба за ванредне ситуациjе за 2022. годину, Извештаj о раду Градског штаба за 2021. годину, затим Нацрт Одлуке о организациjи и функционисању цивилне заштите на териториjи града Врања, као и Нацрт Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуациjе. Такође, већници су дали сагласност на Програм рада Савета за безбедност саобраћаjа на путевима на териториjи града Врања за 2022. годину, као и на Предлог Решења о образовању Комисиjе за проверу испуњености услова непокретности по конкурсу за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом. На данашњоj седници Већа донета jе Одлука о задуживању Града Врања у износу од 52 милиона динара коjа ће бити уложена за завршетак капиталних инвестициjа, вртића у насељу Рашка, изградње водоводне мреже у селима Нерадовац и Моштаница и санациjу резервоара „Jеврем бунар''. Такође, дата jе сагласност за субвенциуонисање привредних субjеката код запошљавања теже запошљиве категориjе становника, затим одобравање средстава за самозапошљавање, као и о спровођењу jавних радова у периоду од три месеца, на коjима ће бити ангажовано 27 лица и то у jавним предузећима. Донета jе и одлука о финасирању и суфинансирању проjеката из области културе, а усаглашени су и текстови jавних позива за субвенционисање индивидуалних пољопривредних произвођача, као и пољопривредних удружења.