• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

28. februar 2022.

Završena sednica Gradskog veća

Na 80. sednici Gradskog veća kojom je predsedavao gradonačelnik dr Slobodan Milenković, između ostalog razmatrani su i usvojeni Posebni Programi namirenja poverilaca u likvidacionom postupku  javnih preduzeća „Direkcija za razvoj i izgradnju grada Vranja’’ u likvidaciji i „Skijalište Besna Kobila Vranje'' u likvidaciji. Većnici su razmatrali i usvojili i Nacrt Plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije za 2022. godinu, Izveštaj o radu Gradskog štaba za 2021. godinu, zatim Nacrt Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Vranja, kao i Nacrt Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije. Takođe, većnici su dali saglasnost na Program rada Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Vranja za 2022. godinu, kao i na Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za proveru ispunjenosti uslova nepokretnosti po konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Na današnjoj sednici Veća doneta je Odluka o zaduživanju Grada Vranja u iznosu od 52 miliona dinara koja će biti uložena za završetak kapitalnih investicija, vrtića u naselju Raška, izgradnje vodovodne mreže u selima Neradovac i Moštanica i sanaciju rezervoara „Jevrem bunar''. Takođe, data je saglasnost za subvenciuonisanje privrednih subjekata kod zapošljavanja teže zapošljive kategorije stanovnika, zatim odobravanje sredstava za samozapošljavanje, kao i o sprovođenju javnih radova u periodu od tri meseca, na kojima će biti angažovano 27 lica i to u javnim preduzećima. Doneta je i odluka o finasiranju i sufinansiranju projekata iz oblasti kulture, a usaglašeni su i tekstovi javnih poziva za subvencionisanje individualnih poljoprivrednih proizvođača, kao i poljoprivrednih udruženja.