• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

30. децембар 2011.

Завршена 32. седница Скупштине града

Одржана jе 32. седница Скупштине града, последња у овоj години. Одборници су усвоjили ребаланс Програм пословања за 2011. годину, Програм пословања за 2012. годину и Предлог програма изградње и уређивања грађевинског земљишта у jавноj своjини JП „Дирекциjа за развоj и изградњу града Врања“ - Комунални план за 2012. годину и JП "Управа Бање, ребаланс за 2011. и Програм пословања за 2012. годину JП „Скиjалиште Бесна Кобила“, JП РТВ Врање, JП "Водовод", JП "Комрад", JП "Нови дом", Програм пословања JП „Завод за урбанизам“, као и Предлог програма рада Скупштине града Врања за 2012. годину. Усвоjени су и Извештаj о покренутоj грађанскоj инициjативи за расправу о стању у врањском спорту и образовање Комисиjе  за утврђивање стања и сачињавање извештаjа о томе, као и више Решења о именовању чланова  Управних и школских одбора у средњим школама на териториjи града Врања.