• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

30. decembar 2011.

Završena 32. sednica Skupštine grada

Održana je 32. sednica Skupštine grada, poslednja u ovoj godini. Odbornici su usvojili rebalans Program poslovanja za 2011. godinu, Program poslovanja za 2012. godinu i Predlog programa izgradnje i uređivanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini JP „Direkcija za razvoj i izgradnju grada Vranja“ - Komunalni plan za 2012. godinu i JP "Uprava Banje, rebalans za 2011. i Program poslovanja za 2012. godinu JP „Skijalište Besna Kobila“, JP RTV Vranje, JP "Vodovod", JP "Komrad", JP "Novi dom", Program poslovanja JP „Zavod za urbanizam“, kao i Predlog programa rada Skupštine grada Vranja za 2012. godinu. Usvojeni su i Izveštaj o pokrenutoj građanskoj inicijativi za raspravu o stanju u vranjskom sportu i obrazovanje Komisije  za utvrđivanje stanja i sačinjavanje izveštaja o tome, kao i više Rešenja o imenovanju članova  Upravnih i školskih odbora u srednjim školama na teritoriji grada Vranja.


NAJNOVIJE VESTI

26. februar 2024.
Na Pedagoškom fakultetu u Vranju danas se održava Deveti Dan nauke i inovacija, a u okviru nacionalnog projekta koji...