• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Službe i Odeljenja

Služba za odnose sa javnošću

Služba za odnose sa javnošću

Obavlja poslove koji se odnose na pripremu planova za odnose sa javnošću, organizaciju konferencija za novinare, pružanje informacija o radu organa Grada. Dnevno ažurira informacije o radu Gradonačelnika, Skupštine grada, Gradske uprave i Gradskog veća na zvaničnom sajtu Grada i na društvenim mrežama.

Organizuje informisanje javnosti u vanrednim situacijama, vrši poslove interne komunikacije zaposlenih u Gradskoj upravi. Izrađuje Informator o radu organa Grada i bilten „Mesečnik“.

Priprema složene analitičke materijale od značaja za rad organa grada Vranja. Zadužena je za uređivanje zvanične prezentacije Grada Vranja, istraživanje javnog mnjenja.

Služba postupa po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

 

 

Rukovodilac: Vladica Ranđelović
tel: 017/402-344
E-mail: vladica.randjelovic@vranje.org.rs

 

Vesna Miletić, vesna.miletic@vranje.org.rs
Stanica Spasić, infocentar1@vranje.org.rs
Jelena Ristić, infocentar2@vranje.rs
Valentina Matuško, infocentar2@vranje.rs