• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Јавне установе

Народни универзитет

Основан jе ради обављања културно-образовне делатности и задовољавања потреба и права грађана у области културе и образовања одраслих. 
 

 

Структура
Пословодни орган

  • Сектор за образовање 
  • Сектор за културу 

 

Адреса: Кнеза Милоша 26 
Телефон/факс: 017 /422-367 и 017/412-319
Е-маил: narodniuniverzitet@gmail.com
Саjт: https://narodniuniverzitetvranje.edu.rs