• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Локални омбудсман

Марко Тричковић, oмбудсман Града Врања

Рођен jе 29.новембра 1985. године у Врању, где jе завршио основну и средњу школу. Дипломирао jе на Правном факултету у Нишу. Био jе приправник у Основном суду и Основном тужилаштву, а 2014. године положио jе правосудни испит у Београду. Радни однос засновао jе у Националноj служби за запошљавање - Филиjала у Врању, на правним пословима на месту саветника за остваривање права за случаj незапослености у првом степену. Радио jе и у АД „Симпо" на месту референта за правне послове, као и „Алфа Пламу". У периоду од 2016 - 2020. године био jе на функциjи секретара Скупштине града. Ожењен jе и отац двоjе деце.

 

тел. 017/420 184

E-mail: vranjeombudsman@gmail.com