• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Adresar Gradske uprave

Kontakt osobe zadužene za saradnju sa organizacijama civilnog društva

Kako ogranizacije civilnog društva okupljaju građane oko pitanje koja su od opšteg interesa i predstavljaju najaktivniji deo zainteresovane javnosti, a u cilju obezbeđivanja efikasnije primene pravnog okvira i unapređenja međusektorske komunikacije i saradnje, udruženja građana imaju mogućnost da kontaktiraju osobe za saradnju sa civilnim društvom.

 

Kontakt osobe zadužene za saradnju sa organizacijama civilnog društva su:

1. Maja Jović, rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti, maja.jovic@vranje.org.rs 0648907512

2. Jelena Pejković, sekretar Gradskog veća, jelenapejkovicvr@gmail.com 0648907853

3. Vida Stojanović, samostalni savetnik u Odseku za obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i informisanje, vidastojanovic12@gmail.com 0648907848