• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

17. новембар 2011.

Усвоjено решење за исплату jубиларних награда

Законом о изменама и допунама Закона о буџету за 2011. годину, члан 6, створена jе законска основа за обрачун и исплату jубиларних награда запосленима коjи су то право стекли током 2009. и 2010. године.  Имаjући у виду да jе износ средстава за исплату jубиларних награда за све три године на нивоу свих локалних самоуправа око 1 милиjарде динара, СКГО jе покренула инициjативу ка надлежнима министарствима за изналажење решења коjе не би створило проблеме локалним буџетима по овом основу. Као резултат инициjативе, одржан jе састанак у Влади Републике Србиjе на коме jе донета одлука да се из Републичког буџета одвоjе средства коjа ће бити трансферисана локалним самоуправама за наменску исплату jубиларних награда за претходне две године.