• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

6. октобар 2011.

У току седница Скупштине града

У току jе 30. седница Скупштине града. Одборници су усвоjили План детаљне регулациjе Александровачког jезера коjи jе урадио градски Завод за урбанизам. План предвиђа потпуну ревитализациjу jезера и околине са пратећим обjектима, коjи ће употпунити туристичку понуду Града. Према речима заменика градоначелника Игора Андонова, План детаљне регулациjе Александровачког jезера подразумева и амбициозни план изградње смештаjних и стамбених капацитета, уз неопходно ангажовање стратешких партнера. Усвоjени су и Предлог одлуке о изради плана детаљне регулациjе потеза између улица Булевар Авноjа, Париске комуне и Моше Пиjаде, Предлог одлуке о организациjи и начину обављања превоза у друмском саобраћаjу – jавном превозу и превозу за сопствене потребе лица и ствари, Предлог одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских обjеката на териториjи града Врања, Предлог одлуке о мрежи дечjих вртића и основних школа, Одлуке о потврђивању Одлуке Комисиjе за мандатно-имунитетска и административна питања и избор и именовање Скупштине града Врања о jавним признањима „7. септембар“, Претрес Стратешког плана Комуналне полициjе града Врања (2011-2016.), Претрес Годишњег плана Комуналне полициjе града Врања (2011-2012.), Информациjу о положаjу и заштити стариjих лица, Информациjу о реализациjи жетве рода 2011. године са Планом jесење сетве у 2011. години, као и Предлог решења о именовању директора Апотеке Врање. Ову дужност обављаће досадашњи вршилац дужности Сузана Савић, дипломирани економиста са завршеном едукациjом у области менаџмента у здравству из Владичиног Хана.