• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

17. новембар 2011.

Сутра седница Градског већа

У петак, 18. новембра, са почетком у 08.00 сати, биће одржана 94. седница Градског већа. Чланови Већа разматраће Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке  о локалним комуналним таксама, Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке  о локалним административним таксама, Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке  о накнадама за услуге коjе врши Градска управа града Врања, Нацрт Одлуке о измени Одлуке о комуналном уређењу града Врања, Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке  о критериjумима и мерилима за утврђивање и обрачун накнаде за уређивање  грађевинског земљишта и закупнине за закуп грађевинског земљишта у jавноj своjини, Нацрт Одлуке о накнади за заштиту и унапређење  животне средине града Врања, Нацрт Одлуке о комуналним делатностима, Нацрт Одлуке о jавним чесмама на териториjи града Врања, Нацрт Одлуке о измени Одлуке о условима и начину поверавања  обављања комуналне делатности  - локалног линиjског превоза путника на териториjи града Врања, Извештаj о стању у врањском спорту, Предлог Одлуке о одређивању туристичких зона града Врања, Предлог Одлуке о одређивању туристичких зона Градске општине Врањска Бања, као и Решење о образовању Комисиjе за набавку и расподелу стеоних jуница, Тима за оцену грла и Тима за расписивање општих услова за конкурисање по позиву.