• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

31. октобар 2011.

Сутра седница Градског већа

У уторак, 1. новембра, са почетком у 9.00 сати, биће одржана 93. седница Градског већа. На дневном реду jе 20 тачака, а чланови Већа разматраће, између осталог, Извештаj о извршењу буџета града Врања за период jануар-jун и jануар-септембар 2011. године, Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о  буџету града Врања за 2011. годину, Нацрт Одлуке о буџету града Врања за 2012. годину, Нацрт Плана  генералне регулациjе зоне „2“ у Врању, Нацрт Одлуке о приступању акустичног зонирања териториjе Града Врања, Нацрт Решења о давању сагласности  на Статут Jавне установе - Центра за социjални рад у Врању, Информациjу о вршњачком насиљу у школама на териториjи града Врања, Информациjу о породичном насиљу на териториjи града Врања, Извештаj о реализациjи програма Локалног плана акциjе на пољу инвалидности за 2010. и  2011.годину, Извештаj о стању у области снабдевања становништва водом  за пиће града Врања за период 01.01.-30.09.2011. године, Извештаj о функционисању превоза на териториjи града Врања, као и Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизациjи послова Градске управе града Врања.

Конференциjа за новинаре заказана jе за 13.00 сати.