• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

23. новембар 2011.

Седнице Савета и Комисиjа

Десета седница Савета за заштиту животне средине  биће одржана данас у 12 сати. Чланови Савета разматраће Предлог одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине града Врања. Деветнаеста седница Савета за образовање, културу, физичку културу, информисање и спорт  заказана jе за 13 сати. На дненвом реду биће Извештаj о стању у врањском спорту. Двадесетдевета седница Савета за урбанизам и комунално-стамбене делатности биће одржана сат касниjе, у 14 сати. На дневном реду jе Предлог одлуке о jавним чесмама, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о критериjумима и мерилима за утврђивање и обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта и закупнине за закуп грађевинског земљишта у jавноj своjини, као и Предлог одлуке о измени Одлуке о комуналном уређењу града Врања.Двадесетчетврта седница Савета за привреду и саобраћаj биће одржана у четвртак, 24. новембра. Чланови Савета разматраће Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама и Предлог одлуке о измени Одлуке о условима и начину поверавања обављања комуналне делатности – локалног линиjског превоза. Тридесетпрва седница Комисиjе за прописе Скупштине града биће одржана у петак, 25. новембра у 8.30 сати. Чланови Комисиjе разматраће Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2011. годину, Предлог одлуке о буџету града Врања за 2012. годину, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за услуге коjе врши Градска управа града Врања, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о критериjумима и мерилима за утврђивање и обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта и закупнине за закуп грађевинског земљишта у jавноj своjини, Предлог одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине града Врања, Предлог одлуке о измени Одлуке о комуналном уређењу града Врања, Предлог одлуке о приступању акустичког зонирања териториjе града Врања, Предлог одлуке о jавним чесмама на териториjи града Врања, Предлог одлуке о измени Одлуке о условима и начину поверавања обављања комуналне делатности – локалног линиjског превоза путника на териториjи града Врања, Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Jавног комуналног предузећа „Комрад“ Врање, са Статутом Jавног предузећа, Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Jавног предузећа „Водовод“ Врање, са  Статутом Jавног предузећа, Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Jавног предузећа „Завод за урбанизам“ Врање, са Статутом Jавног предузећа, Предлог  одлуке о  мрежи  основних школа на териториjи града Врања, као и Предлог  одлуке о мрежи  предшколских  установа на териториjи града Врања.