• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

24. октобар 2011.

Саопстење-Контролни попис

   У складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова („Службени гласник РС“ бр.104/2009 и 24/2011) и Упутства за организациjу и извршење пописа Републичког завода за статистику, Пописна комисиjа за териториjу града Врања издаjе

 

 

С А О П Ш Т Е Њ Е

 

 

            На териториjи града Врањ, у пописном кругу 0007 – Бресница, у периоду од 22.октобра до 05.новембра 2011.године, спровешће се контрола података пописа становништва, домаћинстава и станова 2011.године.

 

            За спровођење контроле квалитета података пописа, Пописна комисиjа jе именовала jедног градског инструктора и jедног контролора коjи су наjбоље оцењени међу градским и општинским инструкторима и пописивачима.

 

            Пописна комисиjа моли мештане насеља Бресница да у наведеном пописном кругу у утврђеном периоду омогуће несметан рад градског инструктора и контролора.

 

 

 

                                                                                    ПОПИСНА КОМИСИJА