• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

10. август 2011.

ПРОГРЕС финансира израду Главног проjекта

Управни одбор Програма европског партнерства са општинама – ПРОГРЕС, донео jе одлуку да подржи израду тенхничке документациjе за реконструкциjу основне школе „Доситеj Обрадовић“  у Врању. Изради Главног проjекта, коjу ће финансирати ПРОГРЕС Програм, претходи достављање локациjске дозволе од стране подносиоца проjекта, односно Града Врања.