• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

14. новембар 2011.

Припрема концепта Плана капиталних инвестициjа

У малоj сали Скупштине града данас ће бити одржан састанак на коме ће бити представљен концепт припреме Плана капиталних инвестициjа и начин на коjи ће се реализовати сарадња са Програмом МСП ИПА 2007 у наредном периоду. Циљ састанка jе и упознавање са фазама у процесу израде ПКИ и одређивање временског оквира за реализациjу читавог процеса. Према речима помоћника градоначелника Драган Спирића, ПКИ представља вишегодишњи плански документ коjи садржи све jавне инвестициjе коjе су планиране на териториjи или у надлежности локалне самоуправе и то за период од 4 до 6 година. „ПКИ треба да омогући локалним самоуправама боље искоришћавање капацитета локалног буџета као и бољи приступ спољашњим изворима финансирања. Иначе, град Врање има усвоjен ПКИ за период 2007-2011. година као први у Србиjи, па jе ова донаторска инициjатива добродошла као подршка ревизиjи постоjећег плана." истакао jе Спирић. ПКИ jе предуслов за разматрање потреба и анализу приоритета и представља главни инструмент за повезивање развоjа инфраструктуре са урбанистичким плановима, стратешким планом развоjа и другим плановима локалне самоуправе.