• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

23. јануар 2012.

Одржана jубиларна 100. седница Градског већа. Маjа Jовић, начелница Градске управе.

Чланови Градског већа усвоjили су на jубиларноj 100. седници Нацрт Одлуке о заштитнику грађана града Врања, као и Програме рада са Финансиjским планом за 2012. годину jавних установа: Центар за социjални рад, Центар за развоj локалних услуга социjалне заштите, Позориште „Бора Станковић“, Библиотека „Бора Станковић“, „Народни музеj“, „Народни универзитет“, Туристичка организациjе града Врања, Историjски архив „31. jануар“, „Спортска хала“ и „Школа анимираног филма“. Усвоjени су и Нацрт Плана детаљне регулациjе потеза улице Булевара Авноjа, Париске комуне и Моше Пиjаде, Нацрт Одлуке о изради плана детаљне регулациjе  цевовода сирове воде од бране „Првонек“ до построjења за прераду пиjаће воде у Врањскоj Бањи, Нацрт Ревидираног локалног акционог плана за унапређење положаjа избеглих, интерно расељених  лица и повратника  по споразуму о реадмисиjи  у граду Врању за период 2009.-2013. године, Нацрт Акционог плана за спровођење стратегиjе развоjа спорта града Врања за период од 2011.- 2015. године, Предлог Правилника о тарифном систему у jавном линиjском превозу путника на териториjи града Врања, као и Предлог Одлуке о покретању процеса ревизиjе капитално инвестиционог плана Града Врања. На седници Већа именована jе и  начелница Градске управе. Ту дужност у наредном мандату обављаће Маjа Jовић, дипломирана правница из Врања.


НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

16. април 2024.
Градски већник за пољопривреду, агроекономију, развој села и заштиту животне средине, Небојша Стаменковић, данас је у Министарству за бригу...
15. април 2024.